१. यो नियम सबै संस्थापक हरूको हित हुने गरि बनाइएको छ।
	क) यो नियम २०१८-०१-०१ देखि सबै सदस्यमा अनिबार्य रूपमा लागु हुने छ। 
२. प्रतेक सदस्य ले आफनो बचत को आधारमा ऋण पाउनेछ । रू.५००००।- सम्मको लाई रू.१५००००।-, रू.१०००००।- सम्मको लाई रू.२०००००।-, रू.२०००००।- सम्मको लाई रू.३०००००।-, रू.३००००० सम्मको लाई रू. ५०००००।- 
	क) संस्था को सदस्यलाई सहुलियत रू. १.५ सैकर को दरले रकम प्रदान गरिने छ। 
	ख) लिएको रकम कति किस्ता मा तिर्ने सुरूमा खुलाउने पर्ने हुन्छ । ५ किस्ता भन्दा बढी लिन पाइने छैन । ३ महिना को १ किस्ता हुने छ। 
	ग) किस्ताको रकम समयमा नबुझाएमा बाकिरहेको किस्ताको बियाज दर रू. ५०।- पैसा, सैकर को दरले बृधि हुदै जाने छ । 
	घ) किस्ताको रकम तिर्ने अबधी नाघेको १० दिन भित्र बुझाउन न सकेमा रू २ सैकर, साबिक किस्ताको जरिबाना तिर्नु पर्ने हुन्छ। समयमा किस्ता बुझाउन नसकेमा कारण खुलाउनु पर्ने हुन्छ। 
	ङ) एक मुस्ट रकम तिर्न पाइने छ। आधि-आधि रकम तिर्न पाइने छैन। 
३. प्रतेक संथापक सदस्यहरु लाई अनिबार्य रुपमा ३, ३ महिना मा बचत गर्नु पर्ने हुन्छ । 
	क) विदेश बसने संस्थापक हरु ले कम्तिमा रू ३०००।- देखि रू ५०००।- वा आफ्नो इच्छा अनुसार त्यो भन्दा बढी पनि रकम जम्मा गर्न पाइने छ। नेपाल बसने संस्थापक हरु ले कम्तिमा रू. १०००।- वा त्यो भनदा बढी पनि जम्मा गर्न पाइने छ। 
	ख) यो रकम बियाज मा लगाउन पाइने छैन। थाहा पाएको खण्डमा सक्त कारबाही हुनुको साथै संस्था बाट निस्कासन गरिने छ। 
४. यो रकम मल्हनिया परिवारको लागि पहिलो प्राथमिकताको लागि पाइने छ। 
	क) आफ्नो (मल्हनिया) परिवारमा आपत, बिपत, शिछा, बिहे, श्राद्ध, बैदेशिक रोजगार, बेपारको लागि पहिलो प्राथमिकता दिने छ। 
	ख) जस्तै: सासु, ससुरा, साली, साला … आदि आफन्त लाई सहयोग गर्नु परेमा स्वयम सदस्यलको जीमा मा मात्र रकम निकासा हुनेछ। रकम को असुल पनि जीमा लिएको सदस्य बाट गरिने छ। जीमा लिए को सदस्यले कुनै किसिम को बादबिबाद गर्न पाइने छैन। 
५. जग्गा जमीन मा लगानी गर्न पाइने छ । यदि कुनै सदस्यले एक पटक घर, जग्गा मा लगानी गरिसके पछि पुनः गर्नु परेमा सदस्यको सहामति लिनुपर्ने छ । संस्थाको रकम हेरेर मात्र प्रदान गरिने छा । 
६. संस्थामा पाँच वर्ष अनिवार्य रूपमा बसनु पर्नेछ। 
	क) पाँच वर्ष भन्दा पहिले निस्केमा आफ्नो सबै कागज पत्र प्रतिबेदन सबै संस्थामा बुझाउनु पर्छ। 
	ख) संस्थामा पाँच बर्ष भन्दा पहिले निस्केमा पुंजी तर्फ ५% र मुनाफा बाट १०% काटेर बाकी रकम पाउने छ।
	ग) पाँच वर्ष पछि केहि कारण बस किस्केमा वा निसकिनु परेमा सबैको सहमतिमा मुनाफा बाट ५% देखि १०% कुनै एउटा निर्णय गरेर जानुपर्छ र तेही हिसाब बाट कटौती गर्नेछ। 
७. यो संसथाको प्रतेक सदस्यले । रकम जम्मा गरेको (%) प्रतिसत को आधारमा मुनाफा प्रदान गरिने छ। 
	क) २०१६ को बचत र २०१७ मा भएको मुनाफा को रकम , २०१६ मा गरेको बचत प्रतिसत(%) को आधारमा मुनाफा प्रदान गरिने छ 
८. भविष्यमा यो रकम कसलाई हस्थान्तरण गर्ने। इच्छाएको व्यक्ति को नाता खुले प्रमाण पत्र तथा तस्बिर पेश गर्नु पर्ने हुन्छ। 
९. प्रतेक बर्षको अन्तमा समस्या देखिएको नियम मा मात्र छलफल गरिने छ। समस्या नदेखिएको खण्डमा साबिक नियम लाई नै निरन्तरता दिइने छ।